Agenda ONG Timiș
Iulie 2006, Nr. 8
Dragi prieteni,
   

Centrul Euroregional pentru Democratie deruleaza in prezent proiectul Pro communitas, implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin programul PHARE 2003 - Consolidarea Societatii Civile in Romania, Dezvoltarea Sectorului ONG.

Scopul proiectului este de a consolida parteneriatul local dintre cetateni - organizatii neguvernamentale si autoritatile publice locale in vederea identificarii si rezolvarii problemelor cu care se confrunta comunitatea. Proiectul se adreseaza organizatiilor neguvernamentale din Timisoara, cetatenilor municipiului Timisoara si reprezentantilor alesi la nivelul Primariei si Consiliului Local, Consiliului Judetean si Prefecturii Timis.

Una din activitatile proiectului consta in editarea buletinului electronic informativ lunar Agenda ONG Timis. Acesta va cuprinde urmatoarele rubrici:

  • Activitati si evenimente: informatii cu privire la activitatile ce urmeaza sa fie desfasurate de catre organizatiile neguvernamentale din judetul nostru in luna urmatoare (de exemplu, in luna decembrie vor fi culese informatii cu privire la activitati care se vor desfasura in luna ianuarie)
  • Carte de vizita: organizatiile vor avea ocazia sa se prezinte, sa isi faca cunoscute obiectivele, proiectele, rezultatele, etc. (rubrica nu va depasi o pagina format A4, caractere de 12, font Times New roman)
  • Hotarari ale Consiliului Local si ale Primariei Timisoara
  • Diverse: oportunitati de finantare, resurse pentru sectorul ONG, etc.

Pe aceasta cale va invitam sa va alaturati demersului nostru de promovare a ONG-urilor in comunitate. Organizatiile care doresc ca proiectele si activitatile lor din luna august sa fie cuprinse in acest buletin sunt rugate sa ne trimita o prezentare a acestora pe adresa de e-mail agendaong@regionalnet.org. Mentionati numele si datele de contact ale organizatiei, data si locul de desfasurare a evenimentului si o descriere a acestuia. Pentru urmatorul numar al Agendei ONG Timis data limita este 26 iulie 2006.

Buletinul va fi distribuit pe e-mail ONG-urilor din judet. In limita spatiului disponibil, anunturile vor fi publicate si in ziarul Publitim.
Cei care doresc sa nu mai primeasca acest buletin sunt rugati sa trimita un e-mail la agendaong@regionalnet.org cu subiectul unsubscribe.

   
Activități și evenimente
   
Carte de vizită
   
Hotărâri ale Consiliului Local
   
Diverse
   
 
 

AIESEC - Școala de Vară 'It's Your Choice!'
Data desfasurarii: 3 - 24 iulie, 7 - 28 august

Și vara poți învăța multe!
AIESEC îți oferă o vacanță captivantă la Școala de vară pentru liceeni 'It's Your Choice!'
Tu alegi cum să-ți petreci vacanța!

AIESEC Timișoara își propune să formeze valorile tinerilor cu privire la diversitate, încearcă să amelioreze intoleranța și să-i învețe pe tineri să respecte diversitatea din comunitatea noastra. 'It`s Your Choice!', aflat la a doua ediție, are ca temă Diversitatea Culturală.

Proiectul se va desfășura sub forma a două școli de vară, în următoarele perioade: 3 iulie – 24 iulie, 7 august – 28 august. Peste o sută de elevi din Timișoara vor participa la un număr de trei sesiuni de traininguri săptămânal (pe teme cum ar fi rasism, toleranță, interculturalitate, etc.), susținute de o echipă internațională de studenți, atent selecționați și pregătiți pentru aceste activități.

Elevii selectionați vor avea oportunitatea de a participa la un program complex de traininguri, concepute pentru a le schimba percepția asupra diferitelor probleme legate de rasism, toleranță, diversitate culturală. Participând la acțiuni interculturale, având ocazia de a afla mai multe despre stilul de viață, obiceiurile, tradițiile echipei de internaționali cu care vor lucra, tinerii vor putea călători fără ca să treacă de hotarele României. De asemenea, ei vor fi implicați în diverse activități practice, lucrând pe echipe, pe diferite teme propuse de acestea sau chiar de ei. În momentul de față au fost selecționate și aprobate două fete din echipa internaționala, una din Japonia și cealaltă din Malaiesia.

'It`s Your Choice!' este organizat în parteneriat cu șase licee din Timișoara: Colegiul Național Bănățean, Colegiul Național C.D. Loga, Liceul Pedagogic, Colegiul Grigore Moisil, Liceul Economic F.S. Nitti și Liceul Shakespeare, și implică participarea a peste 100 de elevi.

AIESEC este organizația internaționala de tineri, prezentă în peste 95 de țări și peste 800 de centre universitare, care, oferind tinerilor o platformă de oportunități, îi ajută să-și descopere și să-și dezvolte abilități personale și profesionale pentru a avea un impact pozitiv în societate.

Informații suplimentare: Tel: 0743 234998, E-mail: irina.fiodorov@gmail.com, Web: http://www.aiesectm.ro, persoană de contact: Irina Fiodorov, Public Relations responsible

 

  Top
 

Fundația Serviciilor Sociale Bethany - Post asistent social
Data desfasurarii: 4 iulie

Fundația Serviciilor Sociale Bethany, organizație non-profit, bazată pe principii creștine, care urmărește îmbunătățirea calității vieții persoanelor dezavantajate, în special a copiilor și familiilor, oferind servicii sociale și promovând practici profesioniste în asistența socială, angajează Asistent social.

Cerințe: studii în domeniul asistenței sociale (sau an terminal); experiență practică în domeniul protecției copilului; experință în susținerea de traininguri; abilități de relaționare cu reperezentanții instituțiilor și ai altor organizații; permis de conducere categoria B; cunoașterea limbii engleze; cunostinte PC.

CV-ul și scrisoarea de intenție vor fi trimise până la 4 iulie în atenția dnei Codruta Stoian, director zonal, la Fax: 499431, E-mail: codruta.stoian@bethany.ro sau la sediul din Str. Făgăraș nr. 16A. Doar persoanele selectate vor fi invitate să participe la interviu.

 

  Top
 

Centrul Euroregional pentru Democrație – Ghid de informare pentru cetățeni
Data desfasurarii: 10 iulie

Centrul Euroregional pentru Democrație va publica în cadrul proiectului Pro Communitas un ghid de informare pentru cetățeni în cuprinsul căruia se vor găsi informații cu privire la principalele instituții locale, organizațiile neguvernamentale din comunitatea locală, etc.

Conform sondajului de opinie realizat de centrul nostru în Timișoara în luna iunie, a reieșit că 46,6% dintre cei intervievați au auzit de existența organizațiilor neguvernamentale, dar nu știu mai multe, în timp ce 40.7% au declarat că nu au știut că există ONG-uri (rezultatele sondajul pot fi văzute la http://www.regionalnet.org/files/prezentare_primarie.pdf).

Dată fiind situația mai sus prezentată, vă invităm să contribuiți la creșterea vizibilității ONG-urilor în comunitate, prin oferirea unor informații despre organizația dumneavoastră (date de contact, domeniul de activitate, de expertiză, grupul țintă căruia vă adresați).

Ghidul va apărea în luna septembrie, în 800 de exemplare, și va fi distribuit membrilor Consiliilor Consultative de Cartier, cetățenilor, reprezentanților autorităților locale, reprezentanților ONG, presei.

Vă rugăm să trimiteți informațiile până la data de 10 iulie 2006 la adresa de e-mail agendaong@regionalnet.org.

Proiectul Pro Communitas este implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin programul Phare Consolidarea Societății Civile în România.

 

  Top
 

Fundația CIVITAS și Centrul de Asistență Rurală - Conferința Regională Agent de Dezvoltare Locala - ADL
Data desfasurarii: 13 – 16 iulie

Fundația CIVITAS, Filiala Odorhei, în parteneriat cu Centrul de Asistanță Rurală organizează la Timișoara un seminar regional cu durata de două zile, cu participarea actorilor cheie care influențează dezvoltarea locală în Europa Centrală și de Est și în Asia Centrală. Scopul reuniunii este identificarea instrumentelor optime pentru a fi utilizate în următoarea perioadă de programare a Uniunii Europene (2007-2013) și, de asemenea, realizarea unui schimb de experiență în afara frontierelor europene.

Conceptul de dezvoltare reprezintă un proces care implică continuitate și sustenabilitate. Scopul dezvoltării este îmbunătățirea calității vieții în acord cu sistemul de valori promovat în comunitate și viziunea acesteia pentru viitor. Modul în care acest concept este pus în practică se referă în primul rând la modul în care o societate își întărește capacitatea de a-și utiliza resursele pentru dezvoltare prin creșterea capacităților instituționale și de personal.

Cercetarea noastră și literatura de specialitate au arătat faptul că principalul agent de dezvoltare locală în micile localități (cu populația sub 20.000 locuitori) și localitățile rurale este administrația publică. În asemenea localități, nici sectorul de afaceri sau cel al organizațiilor neguvernamentale nu au capacitatea de a administra procesul dezvoltării pentru întreaga comunitate, iar în unele cazuri acești actori lipsesc cu desăvârșire. În acest sens am propus un model de dezvoltare numit Agent de Dezvoltare Locală ADL (www.lda.ro), o funcție în cadrul administrației publice locale – al primăriilor - care are ca scop creșterea eficienței administrației locale prin adoptarea unor instrumente de dezvoltare optime pe plan local.


Principalele sarcini în ale acestei funcții sunt:
- Conceperea/ implementarea de proiecte de dezvoltare
- Elaborarea și asistarea implementării strategiei de dezvoltare locală
- Identificarea nevoilor comunităților locale, analizarea și sugerarea de soluții pentru problemele comunității și ale administrației publice locale, în acord cu poziția și cunoștințele lor
- Promovarea oportunităților locale pentru a îmbunătăți standardele sale economice și sociale
- Atragerea suportului financiar pentru proiectele și activitățile inițiate.

Considerând cele mai sus menționate, principalele obiective ale conferinței sunt:
1. Promovarea modelului Agent de Dezvoltare Locală în sud-estul Europei
2. Creșterea gradului de conștientizare a rolului activ pe care îl are Agentul de Dezvoltare Locală în procesul de dezvoltare obținut prin diseminarea informațiilor, transparența și eficiența administrației publice locale.
Pentru a atinge aceste obiective, pe parcursul a două zile vor alterna sesiuni plenare și workshop-uri tematice cu participarea unor moderatori, precum și întâlniri regionale paralele.

Finanțator: Fundația pentru o Societate Deschisă în cadrul Programului East-East Parteneriat fără Frontiere și Institutul pentru Guvernare Locală, Budapesta.

Informații suplimentare: Tel: 221470, E-mail: cnovac@rural-center.org Claudia Novac, coordonator de proiect

 

  Top
 

Centrul de Asistență Rurală - Phoenix’06. Revitalizarea căminelor culturale din mediul rural
Data desfasurarii: 18 – 20 iulie

Scopul proiectului este creșterea calității și diversificarea ofertei culturale în mediul rural prin îmbunătățirea managementului și promovarea căminelor culturale din țară.

Obiectivele proiectului sunt:
- Dezvoltarea de capacități individuale și instituționale prin organizarea unor ateliere specifice de formare, în vederea îmbunătățirii managementului căminelor culturale (în activitățile și serviciile cultrale organizate și oferite de către căminele culturale) în 20 de comunități rurale din țară
- Motivarea, stimularea și responsabilizarea referenților culturali prin premierea, susținerea și promovarea unor potențiale modele de succes și facilitarea unui schimb de experiență și practici între aproximativ 40 de referenți culturali (directori/manageri de cămine culturale) din mediul rural și alți operatori culturali (instituții culturale, organizații culturale) din țară
- Diseminarea de informații despre activități și evenimente culturale, inițiative / proiecte de succes, informații descriptive despre cămine culturale și alte informații utile prin publicarea unui buletin informativ și distribuirea lui către 200 de referenți culturali din țară (directori de cămine culturale din mediul rural.

Între 18 - 20 iulie 20 de referenți culturali vor participa la Timișoara la ateliere de formare axate pe teme ca: management cultural, management financiar, ateliere tematice în funcție de profilul activității lor.

Premiile Phoenix'06:
În cadrul Forumului Phoenix’06 vor fi premiate cele mai inovative inițiative, selecția fiind realizată de o Comisie de jurizare formată din membrii independenți – reprezentanți ai unor organizații / instituții culturale. Premiile constau în finanțarea unor proiecte culturale (mini-granturi), precum și posibilitatea unor vizite de studii la cămine culturale de succes. Anul acesta vor fi oferite următoarele premii: premiul I: grant în valoare de 2 000 euro, premiul II: grant în valoare de 1 500 euro, premiul III: grant în valoare de 1 000 euro, mențiuni: 2 burse pentru vizite de studiu la cămine culturale model. Fondul pentru granturi a fost obținut în urma organizării spectacolului 'CAR cu Flori', din 4 aprilie 2006, cu participarea maestrului Tudor Gheorghe și al său taraf de lăutari de vatră. Organizarea evenimentului a fost posibilă cu sprijinul firmelor ALDIS Călărași, Smart Services, editura și tipografia ArtPress, parteneri media din Timișoara și bineînțeles maestrului Tudor Gheorghe care a acceptat să cânte fără onorariu. Fondurile strânse din vânzarea biletelor constituie practic suma disponibilă pentru finanțarea celor trei proiecte ce urmează să fie selectate în cadrul Forumului.

Informații suplimentare: Tel: 221470, E-mail: cgaspar@rural-center.org, Cristina Gaspar, coordonator de proiect

 

  Top
 

Fundația Romano Germană, Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională în Domeniul Construcțiilor Timișoara – Curs
Data desfasurarii: august

În această perioada se află în derulare cursul de specializare 'Reabilitarea termică a clădirilor și consiliere energetică', curs pilot derulat în cadrul proiectului ECOES-A, finanțat de UE prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale ANPCDEFP, în cadrul programului Leonardo da Vinci.

Cursul urmărește specializarea de personal ce va putea acorda consultanță în domeniul reabilitării termice a clădirilor din prefabricate de beton și implicit a locuințelor (apartamentelor) situate în aceste clădiri, în scopul reducerii consumului de energie și a îmbunătățirii confortului locatarilor. Următorul curs va începe în data de 9 septembrie.

Pentru semestrul II al acestui an, începând cu luna august, sunt programate următoarele programe de formare profesională:
- Curs de calificare cu durata de 5 luni în meseria de instalator tehnico sanitare și de gaze
- Curs de calificare cu durata de 5 luni în meseria de instalator instalații de încălzire centrală
- Curs de calificare cu durata de 5 luni în meseria zidar – pietrar – tencuitor
- Curs de calificare cu durata de 5 luni în meseria de comerciant – vânzător mărfuri alimentare (nealimentare)
- Curs de calificare cu durata de 2,5 luni în meseria de lucrător finisor în construcții.
- Nou: curs de calificare în domeniul mecanic (prelucrător pe mașini cu comandă numerică).

Cursurile pot fi desfășurate dimineața sau curs seral, în funcție de solicitări. La absolvirea cursului, respectiv promovarea examenului de absolvire se acordă certificate de absolvire recunoscute de MMSSF și MECT.

Informații suplimentare: Calea Aradului nr. 56, Tel: 495774, 426780, E-mail: frg@mail.dnttm.ro, Web: www.frgtim.ro.

 

  Top
 

Fundația Serviciilor Sociale Bethany – Curs pentru referenți sociali
Data desfasurarii: iulie

Fundația Serviciilor Sociale Bethany va organiza în decursul lunii iulie 2006 un curs pentru referenții sociali din cele 10 comunități rurale din județul Timiș, activitate desfășurată în cadrul proiectului 'Servicii de consiliere și sprijin pentru femeile gravide și pentru familiile cu risc de a-și abandona copiii'.

În cadrul aceluiași proiect se va organiza în luna iulie un grup de sprijin și informare pentru familiile care domiciliază pe raza comunei Uivar în vederea reducerii riscului de abandon și instituționalizare a copiilor acestora. Această activitate se va organiza cu sprijinul medicului de familie din comuna Uivar și a Primăriei din localitate.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Phare 2003 Consolidarea Societății Civile în România, Componenta 5 Acces Social.

Informații suplimentare: Timișoara, Str. Făgăraș nr. 16A, Tel/fax: 499431, Tel: 0356 401984, 401985, Web: www.bethany.ro, E-mail: dana.simion@bethany.ro, persoană de contact Dana Simion.

 

  Top
 

Fundația Pentru Voi - Un prieten pentru TINE!
Data desfasurarii: iulie

'Un prieten pentru tine' oferă posibilitatea persoanelor interesate să se implice într-un proiect de voluntariat prin care își petrec câteva ore din timpul lor liber alături de o persoană cu dizabilități intelectuale, mergând la o plimbare, la un suc, la un film, la teatru... Proiectul, având ca scop incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale, a fost lansat de Fundația Pentru Voi și este finanțat de Institutul pentru o Societate Deschisă – Inițiativa pentru Sănătate Mentală Budapesta.

'Numeroase persoane cu dizabilități intelectuale trăiesc izolate de societate. Ca să-i scoatem din izolare am inițiat acest program care dorește să implice și mai mult comunitatea locală în ceea ce numim 'incluziune'. Legile pot conferi drepturi, dar nu pot oferi prieteni, adica ceea ce avem nevoie cu toții pentru a fi împliniți', a declarat Laila Onu, director executiv al fundației.

Mentorul (voluntarul) se întâlnește cel puțin patru ore pe lună cu discipolul său (persoana cu dizabilități intelectuale), desfășurând activități culturale, sociale sau sportive. Pentru fiecare ieșire este alocată o sumă de bani pentru a se acoperi cheltuielile de transport, de bilete la diverse evenimente, etc. Programul durează un an și se adresează voluntarilor peste 18 ani, dar nu doar tinerilor, ci tuturor persoanelor care vor să dăruiască puțin din timpul lor pentru a fi folositori celor care au nevoie de un prieten.

Ideea inițierii acestui proiect i-a aparținut unui practicant din Germania, Dominic Fritz, care lucrează timp de șase luni la Pentru Voi. El a constatat că activitatea de voluntariat nu este benefică numai persoanelor cu dizabilități, ci și voluntarilor. 'Voluntarul își extinde orizontul, are parte de o experiență deosebită și învață să fie responsabil. Implicându-te în acest proiect viața pe care o schimbi poate fi chiar a ta!', spune Dominic.

Campania de recrutare a voluntarilor se va desfășura prin împărțirea de fluturași, lipirea de afișe, difuzarea de spoturi și emisiuni radio și TV, proiecții la panoul electronic din Piața Unirii. Parteneri media: TVR Timișoara, Radio Kiss FM, Focus Vest și Ziua de Vest, Zile și Nopti, Teleuniversitatea, Maxivision.

Informații suplimentare: Tel: 228062, Web: www.pentruvoi.ro/prieten

 

  Top
 

Asociația pentru Promovarea Femeii din România – Casa Hensel și Gretel din Buziaș
Data desfasurarii: iunie

Asociația pentru Promovarea Femeii din România (APFR) a inaugurat la Buziaș casa 'Hensel și Gretel', un spațiu nou în care vor locui 13 copii aflați în prezent în grija fundației. Clădirea cuprinde și un centrul medical pentru cazurile sociale din localitate, o bucătărie socială care oferă prânz gratuit persoanelor vârstnice, precum și un atelier de tâmplărie pentru copiii care doresc să învețe meseria.

APFR pune de asemenea la dispoziție șase locuințe sociale mamelor care au fost victime ale violenței în familie și sunt beneficiare ale serviciilor fundației. Persoanele care doresc să semnaleze cazuri de violență în familie sau de abuz sexual pot apela telefonul albastru 0256 293203.

Informații suplimentare: Tel: 293183, E-mail: apfr@mail.dnttm.ro, Web: www.apfr.ro.

 

  Top
 

Serviciul APEL - Dezbatere
Data desfasurarii: iunie

Serviciul APEL a organizat la începutul lunii iunie dezbaterea 'Premize pentru dezvoltarea unei rețele comunitare de prevenire a marginalizării pe piața muncii a tinerilor în dificultate'. Principalul obiectiv al întâlnirii a fost analizarea, împreună cu reprezentanți ai mediului economic și instituțional, a posibilității de a dezvolta o rețea de colaborare pentru susținerea integrării active pe piața muncii a tinerilor marginalizați.

Punctul de plecare al discuțiilor l-a constituit prezentarea rezultatelor proiectului 'O șansă pentru fiecare', derulat de către Serviciul de Formare-Integrare Profesională - APEL în perioada martie-iunie 2006, în parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Școala Profesională Gheorghe Atanasiu, FITT Fundația Județeanã pentru Tineret Timiș, respectiv agenți economici locali.

Una dintre nevoile identificate în urma desfășurării proiectului se referă la crearea unui instrument de informare și orientare profesională adresat tinerilor în dificultate, care să le ofere îndrumare într-o manieră structurată și adaptată, atât în conținut, cât și ca formă, caracteristicilor acestei categorii. Pe baza recunoașterii acestei nevoi Serviciul APEL, cu sprijinul financiar al Consiliului Local al Municipiului Timișoara a realizat ghidul 'Tinerii si piata muncii din Timisoara', ghid ce se dorește a fi
un îndrumar pentru tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă, dar și un instrument pentru specialiștii din domeniul integrării profesionale a tinerilor marginalizați.

Ghidul a fost distribuit și în rândul elevilor din ultimul an de studiu la Școala Profesională Gheorghe Atanasiu, beneficiari ai proiectului, precum și în centrele de protecție din județul Timiș, urmând să fie contactate și alte organizații care sprijină integrarea profesională a tinerilor în dificultate.

Informații suplimentare: Tel: 498869, E-mail: apeltm@ngo.ro, persoană de contact: Agneta Nemeti, Consilier de îndrumare-orientare profesională.

 

  Top
 

Federația Incluziune - Nu folosiți copiii cu dizabilități în pledoaria pro și contra adopției internaționale!
Data desfasurarii: iunie

Federația Incluziune solicită domnului Prim Ministru să ia măsuri pentru a pune capăt încălcărilor flagrante ale drepturilor persoanelor cu dizabilități din România. Incluziune România este profund preocupată de deturnarea obiectului dezbaterii publice cu privire la situația persoanelor cu dizabilități spre adopția internațională. Au fost uitați și sunt ignorați copiii și adulții cu dizabilități, segregați în instituțiile prezentate de presă. Luările de poziție, inclusiv ale autorităților guvernamentale, s-au concentrat pe argumente pro și împotriva reluării adopției internaționale. Problema fundamentală este însă alta: stoparea abuzurilor din instituții și promovarea serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale. În ultimii ani s-au făcut progrese incontestabile în domeniu, cu toate acestea, situația persoanelor cu dizabilități intelectuale este în continuare alarmantă și continuă să existe încălcări majore ale drepturilor acestor persoane.

Din păcate, reforma sistemului de protecție a copilului și a celui pentru persoanele cu dizabilități nu a fost înțeleasă de unele autorități menite să o aplice. 'Reforma nu înseamnă mutarea persoanelor cu dizabilități din instituții mari și insalubre în altele mai mici și frumos amenajate. Reforma însemnă asigurarea pentru fiecare copil, indiferent de gradul de dizabilitate, a accesului la educație, la servicii adaptate nevoilor individuale și la programe de intervenție timpurie, accesul pentru fiecare adult cu dizabilități la ocupare și angajare în muncă și o viață în comunitate. Închiderea instituțiilor nu este un scop în sine, este doar o modalitate. Scopul este de a oferi fiecărui cetățean al României libertatea și șansa de a trăi în comunitate. Reforma însemnă incluziune socială, autodeterminare, servicii și suport la nevoie, nondiscriminare, o slujbă, o locuință decentă. Adică ceea ce ne dorim cu toții: să dăm sens vieții noastre!', a declarat Laila Onu, vice-președinte Incluziune România.

Toate acestea există în Strategiile naționale, dar din păcate mult prea puțin în realitate. Copiii cu dizabilități devin adulți cu dizabilități și au nevoie de servicii de sprijin a incluziunii lor sociale de-a lungul întregii vieți. E nevoie de planificarea tranziției de la serviciile pentru copii cu cele pentru adulți. Este evidentă lipsa de sincronizare și coordonare între diferitele ministere și organisme guvernamentale implicate în domeniu.

În 10 mai a fost publicat raportul organizației americane MDRI: 'Suferințe ascunse: Izolarea și abuzul la care sunt supuși nou născuții și copiii cu dizabiliățti din România', care prezintă încălcări flagrante ale drepturilor omului în instituțiile pentru persoane cu dizabilități intelectuale din România. Informațiile din raport au fost preluate și difuzate larg de majoritatea mediei interne și internaționale. Ca urmare, ziarul Jurnalul Național a publicat o serie de reportaje despre situația persoanelor cu dizabilități intelectuale din 15 instituții. Având în vedere cele menționate mai sus și Raportul de țară al Comisiei Europene, care cere Guvernului român să accelereze reforma și să reducă instituționalizarea, solicităm Prim Ministrului să dispună adoptarea urgentă a unei foi de parcurs în acest domeniu, cu responsabili și termene precise de implementare. ONG-urile pot și trebuie implicate atât în elaborarea cât și în implementarea acestei foi de parcurs. Prioritățile acesteia trebuie să fie:
1. Stoparea imediată a încălcărilor drepturilor omului în instituțiile pentru persoanele cu dizabilități din România. Federația Incluziune a propus deja crearea unui organism independent, al cărui obiectiv să fie monitorizarea permanentă a modului în care sunt respectate drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale din instituții și sancționarea inclusiv juridică a celor vinovați de abuzuri.
2. Accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de dezvoltare de servicii comunitare și aplicarea Strategiei Naționale privind protecția și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, adoptată de Guvern.

Federația Incluziune oferă tot sprijinul Guvernului în elaborarea și promovarea unei politici sociale în domeniul dizabilității bazate pe respectarea drepturilor omului. Organizațiile noastre au acumulat o experiență considerabilă în dezvoltarea de servicii comunitare, multe recunoscute la nivel internațional ca modele de bună practică.

Informații suplimentare: Tel: 228062, persoană de contact: Laila Onu, vice-președinte Federația Incluziune.

 

  Top
 

Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Fundația Serviciilor Sociale Bethany este o organizație non-profit, bazată pe principii creștine, care urmărește îmbunătățirea vieții persoanelor dezavantajate, în special a copiilor și familiilor acestora, oferind servicii sociale și promovând practici profesioniste.

Fundația Bethany și-a început activitatea în anul 1991 ca urmare a dorinței organizației Bethany Christian Services USA de a ajuta copiii instituționalizați din România. În contextul unei nevoi crescute de servicii sociale și de profesioniști în asistență socială, primele programe dezvoltate de Fundația Bethany au fost prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor în unitățile medicale din Timișoara, reintegrarea copiilor în familiile biologice, programe de pregătire cu durata de un an pentru lucrători sociali și acțiunea 'Inimă Bună', acțiune de strângere de fonduri cu ajutorul voluntarilor din Timișoara.

Pe parcursul celor peste 15 de ani de activitate Fundația Bethany a dezvoltat servicii sociale directe pentru copii și familie, cursuri de instruire și asistență tehnică, programe de voluntariat, etc. În prezent, desfășurarea activităților Fundației este asigurată de o echipă de profesioniști (psiholog și asistenți sociali), ale căror eforturi vizează îmbunătățirea calității vieții copiilor aflați în dificultate și a familiilor acestora.

Valorile Fundației Bethany sunt:
· Bethany lucrează în interesul superior al copilului și al familiei
· Profesioniștii Bethany se angajează să lucreze cu profesionalism, oferind servicii de calitate
· Bethany valorizează angajații și încurajează spiritul de echipă.

Departmentul Adopții oferă servicii post adopții în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, Serviciul Alternative de tip Familial. În cadrul departamentului se desfășoară exclusiv activități de monitorizare a familiilor adoptatoare, constând în vizite trimestriale, sau la solicitare în familia adoptatoare consilierea părinților adoptatori cu privire la soluționarea diverselor probleme specifice adopției, organizare de grupuri suport pentru familiile adoptatoare, precum și de evenimente speciale adresate copiilor adoptați (ex: Ziua Familiilor Adoptatoare). În cadrul aceluiași departament, Fundația Serviciilor Sociale Bethany derulează în județul Arad, începând cu luna ianuarie 2006, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad activități pentru promovarea și facilitarea practicilor profesioniste în adopția internă. Aceste activități includ atât activități de asistență tehnică, cursuri de pregatire pentru profesioniștii din domeniu, întâlniri de lucru cu specialiștii, cât și grupuri de suport și cursuri pentru familiile adoptatoare.

Departamentul de Prevenire a separării copilului de familia biologică sau extinsă desfășoară activități care constau în consilierea familiei (cu privire la demersurile necesare pentru înregistrarea nașterii copilului, în vederea dezvoltării abilităților parentale, pentru obținerea unor prestații sociale, pentru obținerea unui loc de muncă), oferirea de sprijin material ocazional, organizarea de grupuri suport, colaborarea cu diverse instituții în vederea elaborării și implementării planului de servicii, efectuarea demersurilor necesare instituirii unei măsuri de protecție specială pentru copilul aflat în situație de dificultate, organizarea de evenimente speciale pentru copii.

În prezent, în cadrul Departamentului Prevenire se derulează două proiecte: 'Servicii de consiliere și sprijin pentru femeile gravide și pentru familiile cu risc de a-și abandona copiii', finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Phare 2003 Consolidarea Societății Civile în România, Componenta 5 Acces Social și 'Menținerea copiilor în familia biologică', finanțat de Fundația Vodafone Romania. Ambele proiecte vizează oferirea de suport și servicii în vederea prevenirii separării copilului de familia biologică. Serviciile oferite includ: intervenție specifică pe caz, consiliere, sesiuni de informare a părinților cu privire la îngrijirea și educația copiilor, grupuri de sprijin pentru familii, servicii de voluntariat etc.

'Programul Lizuca' se derulează în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș și are ca scop creșterea calității îngrijirii copiilor la asistenți maternali profesioniști. Programul se adresează copiilor cu nevoi speciale pentru care a fost instituită măsura de plasament la asistent maternal profesionist. Servicii oferite: monitorizare, asistență în vederea referirii copiilor către instituții de învățământ sau programe de recuperare din comunitate, sprijin și asistență pentru asistentul maternal profesionist și familia acestuia, sprijin pentru familia biologică, sprijin material pentru nevoi speciale ale copiilor, grupuri de suport pentru asistenții maternali profesioniști, traininguri, organizare de evenimente speciale (sărbătorirea zilelor de naștere a copiilor din program, excursii la Grădina Zoologică, ieșiri în aer liber, etc.)

Departamentul Voluntari implementează două tipuri de programe de implicare a comunității locale în problematica familiilor cu probleme sociale: Programe de socializare și stimulare a copiilor spitalizați pe termen lung în secția de Recuperare Nutrițională a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii 'Louis Țurcanu' și Programe de strângere de fonduri și distribuire de ajutor material (de exemplu, Campania de strângere de fonduri 'Inimă bună', finanțată de Consiliul Local din Timișoara, a cărei scop este sprijinirea copiilor bolnavi și cu risc de abandon din două unități medicale din Timișoara, precum și a familiilor în dificultate). În prezent, Departamentul Voluntari are în evidența sa 640 de voluntari înscriși.

Pentru continuarea și diversificarea programelor sale, Fundația Bethany acordă o importanță deosebită atragerii de fonduri din comunitate și scrierii cererilor de finanțare pentru diferiți finanțatori. În perspectiva unei oferte de finanțare, donații sau colaborări, ne puteți contacta la tel/fax: 0256 499431, tel: 0356 401984, 401985 sau e-mail loreni.baciu@bethany.ro, persoană de contact Baciu Loreni. Sediul nostru se află în Timișoara, str. Făgăraș, nr. 16A, cod 300013. Pentru mai multe detalii vizitați site-ul nostru www.bethany.ro.

 

  Top
 

Hotărâri ale Consiliului Local din luna Iunie 2006 (26 hotarari)
Data desfasurarii: iunie

264/06.06.2006 Privind aprobarea actualizării valorii devizului general pentru obiectivul de investiție: 'Consolidare Calea Dorobanților și Str. A. Șaguna'
265/06.06.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiție: 'Reparații capitale în zona de locuințe Cal. Aradului'
266/06.06.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiție: 'Reparații capitale în zona de locuințe Ion Ionescu de la Brad'
267/06.06.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiție: 'Reparații capitale în zona de locuințe Dâmbovița'
268/06.06.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiție: 'Modernizare Str. Armoniei'
269/06.06.2006 privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiție: 'Amenajare Str. Trifoiului'
270/06.06.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiție: 'Amenajare Str. Agronomiei'
271/06.06.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiție: 'Amenajare Str. Galileo Galilei'
272/06.06.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiție: 'Amenajare Str. Copernic'
273/06.06.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiție: 'Amenajare Str. Herculane'
274/06.06.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiție: 'Amenajare Str. Busuioc'
275/06.06.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 'Reabilitare rețea termică secundară Zona Circumvalațiunii'
276/06.06.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 'Reabilitare rețea termică secundară Zona Lipovei'
277/06.06.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 'Reabilitare rețea termică secundară Zona Steaua'
278/06.06.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 'Reabilitare rețea termică secundară Zona Lunei - Str. Șt. O. Iosif'
279/06.06.2006 Privind aprobarea aprobarea Studiului de fezabilitate 'Șoseaua de centură a Timișoarei între DN 69 (Arad) si DN 59 (Moravița - Belgrad)' - Proiect executiv de la DN 69 la DJ 591
280/06.06.2006 Privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate 'Pod peste canalul Bega', Str. Bobâlna din Timișoara, întocmit de S.C. Maxidesign S.R.L.
281/06.06.2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 'Locuințe și funcțiuni complementare' - Str. Dacilor nr. 25 Timișoara
282/06.06.2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 'Condominium cu destinația de locuințe plurifamiliale și funcțiuni complementare', Str. G. Alexandrescu, Timișoara
283/06.06.2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 'Construire hală reparații macarale, birouri și imprejmuire', Str. Câmpina nr. 26
284/06.06.2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 'Extindere zonă de locuințe și funcțiuni complementare' Str. G. Musicescu, nr. 105-107, Timișoara
285/06.06.2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 'Schimbare funcțiune din locuire în servicii', Str. A. Demetriade, nr. 27, 28 și 29, Timișoara
286/06.06.2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 'Modificare amplasament la pensiune S+P+E+M', Str. Câmpina nr.8, Timișoara
287/06.06.2006 Privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2006
288/06.06.2006 Privind constituirea Comisiei de analizare a situației spațiului cu alta destinație decât aceea de locuință din pasajul subteran din P-ța Operei
289/06.06.2006 Privind încheierea unui contract de colaborare pentru transmiterea evenimentului cultural 'Timișoara Mica Viena' și retransmisia Campionatului Mondial de Fotbal 2006

http://www.primariatm.ro/hcl.php

 

  Top
 

ANSIT România – Universitatea de vară ANSIT

ANSIT România a lansat programul național de educație nonformală 'Universitatea de Vară ANSIT' prin care li se oferă tinerilor oportunitatea de petrecere în mod util și plăcut a timpului liber în perioada verii la Neptun. Programul este un instrument specializat de politică socială în domeniul tineretului, destinat creșterii șanselor de integrare profesională a tinerilor lipsiți de oportunități; creșterii asociativității și capacităților de management asociativ în rândul populației de tineri elevi și studenți; dezvoltării capacității instituționale a structurilor asociative de tineret, actori importanți în implementarea la nivel operațional a strategiilor, politicilor, programelor și activităților destinate tinerilor din România.

Programul ce se va desfășura în perioada 12.06-18.09 la Neptun este conceput ca un pachet integrat de servicii de training fiind structurat pe 11 module vizând teme de interes pentru tineri. Beneficiarii direcți ai programului sunt cca. 600 de cursanți: elevi, studenți, tineri defavorizați, tineri din mediul rural, voluntari ai organizațiilor neguvernamentale de tineret, tineri recomandați de parteneri, tineri care s-au remarcat în diverse domenii (exemple de bună practică - tineri ce au reușit).

Informații suplimentare: Web www.ansitromania.ro.

 

  Top
 

Centrul Parteneriat pentru Egalitate - Cercetare privind sistemul de pensii

Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE) a realizat în perioada mai - iunie 2006 o cercetare calitativă privind opiniile și atitudinile femeilor în legatură cu problemele legate de reformarea sistemului de pensii.

Concluziile sunt: majoritatea respinge ideea de 'fond' (fond de investiții, fond de pensii), aceasta fiind puternic asociată cu fraudele (FNI, SAFI, etc.); mecanismul de funcționare al pensiilor administrate privat este greu de înțeles de către salariatele intervievate și, ca atare, respins; participantele au dezaprobat ideea de a se mări vârsta de pensionare pentru femei - argumentele lor provin din împărțirea tradiționala a rolurilor de gen; singurul avantaj evidentiat al sistemului de pensii private este faptul că acesta poate fi moștenit. Pensiile private funcționează după principiul: cât contribui în timpul vieții active, atât primești ca pensionar, la retragerea din activitate. Femeile vor contribui mai puțin la pensiile private obligatorii, deci vor avea o pensie mai mică, pentru că: lucrează în domenii de activitate slab salarizate; puține dintre ele ocupă poziții de decizie (mai bine plătite); pentru aceeași poziție/muncă există diferențe de salarizare în defavoarea femeilor; au o vechime de muncă mai mică decât bărbații (se pensionează cu 5 ani mai devreme; își întrerup mai des/pe o perioadă mai lungă activitatea, pentru diverse sarcini de familie). În plus, femeile trăiesc în medie cu 3-5 ani mai mult decat bărbații, deci contribuția anuală la pensiile private li se va calcula pentru o perioada mai lungă de timp, ceea ce înseamnă că vor avea o pensie lunară mai mică decât bărbații (chiar și în cazul celor care vor avea o contribuție totală egală cu cea a bărbaților).

Cercetarea calitativă a fost realizată în perioada mai - iunie 2006, pe baza a 3 focus grupuri cu femei având venituri mici și medii, active pe piața muncii din București. Cercetarea face parte din proiectul Dimensiunea de gen a reformei pensiilor din România, finanțat de Organizația Internaționala a Muncii - Biroul Regional pentru Europa Centrală și de Est și de CPE din fonduri primite de la Fundația pentru o Societate Deschisă.

Informații suplimentare: Tel: 031 1031757, E-mail: cvaileanu@cpe.ro, persoană de contact Cristina Vaileanu

 

  Top
 

Asociația Totul pentru Tine și Copilul Tău - Culegerea de texte legislative Drepturile femeii angajate

Asociația Totul pentru Tine și Copilul Tău a publicat, în cadrul proiectului Cupluri educate - Copii sănătoși culegerea de texte legislative Drepturile femeii angajate. Drepturile specifice perioadei de maternitate. Discriminarea după criterii de sex.

15 000 de broșuri sunt distribuite în orașele București, Iași, Cluj, Timișoara, Pitești, Ploiești, Brașov, Arad, Oradea, Bacău și Suceava celor care se ocupă de îngrijirea femeii în perioada de maternitate, medici OG și de familie, moașe și asistente, gravide și lăuze.

Scopul acestui proiect constă în crearea unui instrument explicativ privind drepturile femeii angajate, condițiile de viață și de muncă din perioada de graviditate și de lăuzie și referiri specifice la concediul de maternitate, îngrijirile medicale din această perioadă, precum și drepturile femeii la Alăptare Exclusivă șase luni și continuarea acestora până la doi ani.

Informații suplimentare: Tel: 0744 102663, E-mail: contact@attct.ro, persoană de contact Georgeta Musat, coordonator proiect

 

  Top
 
 
 
Titlul proiectului: Pro comunitas - Finantat prin Programul Phare 2003 Consolidarea Societatii Civile in Romania
Editor: Centrul Euroregional pentru Democratie (agendaong@regionalnet.org)

*Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene
 

Centrul Euroregional pentru Democratie
Semenic nr. 10, 300035 Timisoara, Romania
Tel.: +40 (256) 221 471
Fax: +40 (256) 436 663

www.regionalnet.org

Pentru abonare dati click aici!
Pentru dezabonare dati click aici!